Mälardalskartan

Mälardalskartan är ett projekt inom samarbetet Fyra Mälarstäder, där Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås ingår.

Mer information om Fyra Mälarstäder »

Planering, bostadsbyggande och näringslivsutveckling

I denna karta kan du bland annat hitta information om detaljplaner, markanvisningar för bostäder, ledig näringslivsmark och aktuella samhällsbyggnadsprojekt inom våra fyra kommuner.

Gå till karta »

Turism & Besöksnäring

I denna karta hittar du turist- och besöksmål inom kategorierna resa, bo, äta, göra och Mälarliv. Hitta nya eller gamla favoritplatser inom våra fyra kommuner.

Gå till karta »